הלכות ומנהגי בין המצרים 5782 Laws & Customs for the Three Weeks

 Day-to-Day Halachic Guide, with detailed instructions on the laws and customs for  the Three Weeks 5782,  includes Chassidic insights & excerpts from the Rebbe’s talks

by Horav Yosef Yeshaya Braun, shlita, member of the Badatz of Crown Heights

Part I
To Download a PDF
 in 
 English in Hebrew

Part II - The Nine Days & Tishah B’av
To Download a PDF in  English in Hebrew


May these days be transformed into happy occasions.

Comments

Popular posts from this blog

Laws and customs for Tishrei 5782 I לוח יומי תשרי א מהבד"צ

Laws and customs for Tishrei 5783 I לוח יומי תשרי א מהבד"צ

Laws and Customs for Pesach 5782 הלכות ומנהגי חג הפסח‎