הלכות ומנהגי חנוכה 5779 Laws & Customs for Chanukah‎‎

מצורף למטה לינק לקובץ מטעם הבד״צ דקראון הייטס ובו לוח יום יומי של הלכות ומנהגי חנוכה וימים הסמוכים.
באם באפשרותך, נא להעביר לכל הנמענים ברשימגת התפוצה שלך, בצירוף בקשה שגם הם יעבירו הלאה.
תודה.
בברכת ימי החנוכה מאירים ושמחים. 

Hebrew link English link

Below is a link to a PDF file produced by the Badatz of Crown Heights of the Day by Day Calendar with laws and customs relevant for Chanukah and the contiguous days.
 
If possible, please forward it to your entire email list, and request of them to forward it further.

Thank you.

With blessings for a Chanukah filled with happiness and light.

Hebrew link English link

Comments

Popular posts from this blog

Laws and customs for Tishrei 5782 I לוח יומי תשרי א מהבד"צ

Laws and customs for Tishrei 5783 I לוח יומי תשרי א מהבד"צ

The Day-to-Day Halachah Guide for Tishrei - Shnas Hakhel - Part II